Individualni gosti

Prenoćište sa doručkom 1/1 2.000,00 din
Prenoćište sa doručkom 1/2 1.800,00 din
Prenoćište sa doručkom 1/3 1.700,00 din
Prenoćište sa doručkom 1/4 1.600,00 din
Polupansion 1/1 2.350,00 din
Polupansion 1/2 2.150,00 din
Polupansion 1/3 2.050,00 din
Polupansion 1/4 1.850,00 din
Pansion 1/1 2.700,00 din
Pansion 1/2 2.500,00 din
Pansion 1/3 2.400,00 din
Pansion 1/4 2.300,00 din

Tranzitne grupe

Noćenje sa doručkom po osobi 1.850,00 din
Prolazni ručak 500,00 din

Lovni turizam

Pansion 24,00 €
Polupansion 21,00 €
Doplata za 1/1 3,00 €

Ekskurzije  jesen 2017.

Odrasli

Cena pansiona 2.400,00
Cena polupansiona 2.250,00

Osnovne škole

Pansion po osobi 2.200,00 din
Polupansion 2.100,00 din

Srednje škole

Pansion po osobi 2.300,00 din
Polupansion 2.200,00 din

 

Gratis 21- vi
Provizija 10 %