Individualni gosti

Prenoćište sa doručkom 1/1 2.000,00 din
Prenoćište sa doručkom 1/2 1.800,00 din
Prenoćište sa doručkom 1/3 1.700,00 din
Prenoćište sa doručkom 1/4 1.600,00 din
Polupansion 1/1 2.350,00 din
Polupansion 1/2 2.150,00 din
Polupansion 1/3 2.050,00 din
Polupansion 1/4 1.950,00 din
Pansion 1/1 2.700,00 din
Pansion 1/2 2.500,00 din
Pansion 1/3 2.400,00 din
Pansion 1/4 2.300,00 din

Grupni dolasci-mogućnost dogovora